Samtalsmetoder

Vad innebär KBT-SAMTAL?

En del i KBT (Kognitiv beteendeterapi) är att vi i första hand fokuserar på det problem du upplever och känner just nu. Självklart kan det du känner idag, förändras från en dag till en annan. Ibland behövs grunden till vissa beteenden förstås från det förflutna.
En gemensam nämnare i KBT-samtalen är att du får lära dig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop, och hur det påverkar ditt liv. Du får lära dig att ta små steg i din takt för att bättre hantera jobbiga känslor och tankar på vägen dit.
KBT-samtalen är inte en samtalsmetod som ska förändra dig helt och hållet, eller bryta ner din personlighet. Samtalsmetoden ska ses som ett verktyg för att hantera dina problem, så att dessa försvinner, minskar, eller inte längre utgör ett stort hinder i ditt liv.

Hur går KBT-samtal till?

I det första samtalet pratar vi om vad du önskar få hjälp med, och vad du anser är viktigt för dig att hantera, eller vad du känner och tänker. Hur vi väljer att arbeta är individuellt. Ibland behöver du kanske träna dig på att utmana dig själv både i tanke och handling. I grunden handlar det om att analysera problematiska situationer och få stöd i att ta beslut.
Samtalen kan också vara en viktig pusselbit för att få stöd i att hitta ny inspiration och motivation.
Vad känns rätt? och vad känns fel i vissa situationer? Vad ska andra personer i min närhet, på jobb, och i min familj tycka och tänka om jag gör så här? Vågar jag ens ta ett beslut, eller kommer jag att framstå som egoistisk? Du har kanske svårt att inte vilja såra andra. Oavsett så är det främsta målet med samtalen är att du ska hitta en väg framåt som fungerar för dig.

Vad är stöd och terapisamtal?

Stödsamtal kan ses som en begränsad samtalsserie kring ett specifikt problem, där du får hjälp att stärka dina inre resurser för att bättre kunna hantera vardagen. Samtalsmetoden handlar om att jag fokuserar och lyssnar på dig, dina behov och känslor. Stödsamtalen är din stund att få berätta vad du känner och har upplevt. Tillsammans kan vi ”sätta” ord på dina upplevelser.  I vissa fall räcker det med ett fåtal stödjande samtal. I andra fall behöver vi mer djupgående terapi under en längre period.

Vad innebär psykodynamisk korttidsterapi?

I psykodynamisk korttidsterapi (PDT) utgår samtalen från din personliga livshistoria och ”resa” som är grundad på erfarenheter och händelser i ditt tidigare liv. Största delen av samtalen ägnas åt att arbeta med känslor, funderingar och motiv. En viktig del är att du får möjlighet att reflektera, prata om minnen, och ”plocka” fram delar i ditt liv som kan ha format och påverkat dig till den du är idag. Det kan handla om upprepade destruktiva livsmönster i relationer, familjehändelser, barndomsminnen, otrygg anknytning, ensamhet, eller svårigheter att leva upp till förväntningar. Samtalen rör sig mellan olika faser i ditt liv, både i nutid och i dåtid.

Hur många samtal behöver jag?

Antal gånger som du behöver prata varierar och är individuellt. Dels beror det på vad du vill prata om, dels kan det beror på om du befinner dig i chock, eller just nu befinner dig i en situation som upptar dina tankar och funderingar. Ibland kanske du ”fastnar” i cirkeltankar som är svåra att ta sig ur. Samtalen kan inte få alla problem att försvinna, men det är välkänt att samtalen kan hjälpa dig att lätta på tyngden inombords.

Vem kan gå i samtal?

Samtalsstöd i olika former fungerar för det flesta, och är ett bra komplement när du behöver få stöd, eller få berätta för någon vad du har upplevt i ditt liv, eller något som du tänker och känner i stunden.
Samtalsstöd fungerar för många olika sorters människor med olika problem oavsett sexuell läggning, ålder, kön eller samlevnadsform.

Omfattas samtalen av friskvårdsbidraget?

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vilka aktiviteter i form av motion eller annan friskvård inom ramarna för lagstiftning och praxis som kan godkännas. Prata med din arbetsgivare om det.

Alltid givande och fina samtal. Anna lyssnar noga och vill veta och förstå vad man beskriver på ett bra sätt.
Balansen mellan att lyssna och komma med råd som leder till utveckling är toppen”
(kvinna 40 +)