Om mig

Jag heter Anna Kraft och jobbar idag med att motivera och stödja människor som befinner sig i olika faser i livet. Det kan vara egenföretagare, pensionärer, föräldrar, anhöriga, eller någon som DU som behöver stöd för att bli mer motiverad, eller känna att någon lyssnar.

Jag har en grundläggande psykodynamisk psykoterapiutbildning (PTD). Den här inriktningen fokuserar på vad vi människor tidigare har upplevt och vilka erfarenheter vi har gjort. Teorier bakom det här perspektivet grundar sig i anknytning, försvarsmekanismer och hur du ser på dig själv, och hur du tror att andra uppfattar det du gör och säger. Dina tidiga relationer med dina föräldrar, syskon, och det liv du lever nu, kan ha haft inverkan på många olika känslor, tankar, och funderingar. Kanske har du fått stå tillbaka för andra människors åsikter, kanske önskar du att du hade lämnat en relation tidigare.

Jag är också utbildad KBT-terapeut. Inom Kognitiv beteendeterapi fokuserar man på samspelet mellan dig och omgivningen, dina tankar, känslor och beteenden. Jag har även studerat och använder andra terapier och samtalsformer som ACT, (acceptance commitment therapy), NVT (non-violent communication), MI (Motiverande samtal), samt system- och anknytnings teorier för relationsproblematik.

Min drivkraft är att hjälpa andra att få mer balans i livet. Min egna personliga resa har inneburit både personlig utveckling, motvind och medvind, besvikelse, och glädje. Livet är dynamiskt, och innefattar både fysiska och psykiska påfrestningar för många av oss. Jag blir inspirerad av andra, och är ödmjuk inför varje människas livsöden.

Under många år arbetade jag med sociala insatser. Både med barn, individer och familjer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, trauman, och annan familjeproblematik. Jag har arbetat med par-terapi, och familjebehandling för både barn och vuxna, samt motivationsprogram för missbrukare och kriminella. Jag har arbetat som övervakare och stödperson till personer som blivit utsatta för brott och engagerat mig för personer med självmordstankar och psykisk ohälsa.

Min egen inspiration och drivkraft finner jag i naturen, vid havet, och i musiken. Musiken har för egen del varit ett ”verktyg” i processen när jag har arbetat med både barn, ungdomar och gamla som har hittat glädjen i musiken som en terapiform. Musik anser jag kan förena människor, sätter ord på känslor och bidra till en naturlig del av de flestas välbefinnande. Kanske har du en egen ”oas” där du hittar din energi.

Jag anser att alla människors sätt att tänka och agera delvis har påverkats av uppväxtförhållanden, livsvillkor, förutsättningar, eller trauman. Våra relationer med andra har också haft en stor inverkan på de val vi har gjort i livet, och de öden vi inte kunnat styra över. Ibland kan det vara skönt att bara få prata om det utan att bli dömd.
Varmt välkommen att höra av dig

Mycket bra terapeut och prata med känns tryggt” (kvinna 25+)

Det är så gott att prata med Anna. Någon som lyssnar och utifrån ett annat perspektiv gör bra reflektioner som får en att tänka till” (kvinna 50+)