Om mig

Jag som erbjuder motiverande stöd och samtalsterapi på Samtalskontakt heter Anna. Jag är från början beteendevetare med inriktning inom socialpsykologi. Jag har en bakgrund inom socialt utredningsarbete, och har arbetat med sociala insatser både i Sverige och utomlands. Mitt intresse för hur vi människor tänker och känner, har bidragit till att jag har utbildat och intresserat mig vidare för psykisk ohälsa och beteendeterapi.

Hur stor inverkan har våra relationer på vårt mående? Vad är det för faktorer som får många människor att känna hopplöshet och hjälplöshet? Andra gör våld på sig själva, och agerar på sin egna inre känsla. Det finns inte ett svar, på allas våra olikheter. Eller en metod som kan hjälpa alla att stå ut med smärta, Det viktigaste är att du hittar din väg framåt som passar dig.

Under mina yrkesår har jag även inspirerats av den så kallade tredje vågen med begrepp som Mindfulness och ACT (Acceptance and Commitment ­Therapy) som bland annat handlar om att identifiera vad man tycker är riktigt och viktigt i livet, och lära sig ta konkreta steg i en ny riktning i livet.

Min egen inspiration och drivkraft finner jag i naturen, vid havet, och i musiken. Musiken har för egen del varit ett ”verktyg” i skapandet av låtar, jinglar, texter och sånger. Kanske har du en egen ”oas” där du hittar din energi? Jag inspireras mycket av andra människors livserfarenheter, intressen, kunskaper, kloka tankar och idéer. Min egna personliga resa har inneburit både personlig utveckling, motvind och medvind. Jag är därför ödmjuk inför varje persons livsöden.

För att skaffa sig en god kännedom om den egna personligheten, så har jag utöver utbildning som steg 1-terapeut inom psykodynamisk terapi också genomgått 100 terapisessioner, inklusive handledning, utbildning och coachning även under min Dip. KBT- utbildning. Jag håller mig uppdaterad och samverkar i andra terapeutiska nätverk. Om samtalsterapi och stöd kan vara ett första steg för dig, så hör gärna av dig.